Névtani Értesítő. ( Online).

Névtani Értesítő. ( Online).
 • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
 • ISSN
 • Land Ungarn
 • Ort Budapest
 • Verlag ELTE Magyar Nyelvtudományi
 • Zugriff Open Access
 • Artikel-Nr. Z43837E

A Névtani Értesítő a magyar névkutatás periodikája. A névtudomány minden területével foglalkozik, s bár els#dleges feladatának a magyar tulajdonnévanyag vizsgálatát tekinti, a névelmélet és más nyelvek tulajdonneveinek kutatásának is állandó teret biztosít. 1978 óta jelenik meg; eleinte évi két számmal, 1991-től évente.F#bb és állandó rovatai: Tanulmányok (a névkutatás különböző területeiről származó tanulmányok, az egyes számok meghatározó részét ezek alkotják), Műhely (műhelytanulmányok és beszámolók folyó és aktuális munkákról, eseményekről, ill. a megvédett névtani tárgyú doktori értekezések összefoglalói), Könyvszemle (bel- és külföldön megjelent névtani munkák ismertetése), Folyóiratszemle (külföldi névtudományi folyóiratok szemlézése). Némely kötet alkalom, illetve szükség szerint Köszöntő, illetve Megemlékezés rovatokkal egészül ki. Egyes számai köszöntő kötetként jelentek meg. Tartalmát több külföldi társfolyóirat szemlézi. A periodika elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs licenc feltételei érvényesek.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Névtani Értesítő.

Névtani Értesítő.

 • ISSN
 • Land Ungarn
 • Verlag ELTE Magyar Nyelvtudományi, Budapest
 • Preis Auf Anfrage
Bestellen
MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z43837E/