Prakseologia.

Prakseologia.
 • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
 • ISSN 0079-4872
 • Land Polen
 • Ort Warszawa
 • Verlag Akademia Leona Kozminskiego
 • Zugriff Open Access
 • Artikel-Nr. Z38592E

Prakseologia jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako "Materiały prakseologiczne". Stanowi miejsce debaty nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma. W "Prakseologii" publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie i prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, a także najnowszych osiągnięć nauki, cechujące się nowatorstwem w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Publikujemy również polemiki i debaty oraz recenzje książek. "Prakseologia" znajduje się na prestiżowej liście czasopism punktowanych ERIH (European Reference Index for the Humanities), na której posiada kategorię C.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Prakseologia.

Prakseologia.

 • ISSN 0079-4872
 • Land Polen
 • Verlag , Warszawa
 • Preis Auf Anfrage
Bestellen
MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z38592E/