Doprava a spoje.

Doprava a spoje.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1336-7676
  • Land Slowakei
  • Ort Žilina
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z05222E

Elektronický časopis Doprava a spoje, ktorý vydáva Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, je pokračovaním dlhoročnej edície zborníku prác pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty s názvom "Práce a štúdie FPEDAS". Samotný názov "Doprava a spoje" predurčuje zameranie tohto časopisu, ktoré prioritne rešpektuje mnohoročnú tradíciu a poslanie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Tým je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivého vedeckého bádania predovšetkým v oblasti technológie dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia odvetví dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia podnikov rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií, v oblasti dopravných, poštových služieb a logistiky.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z05222E/