Arhivi: glasilo Arhivskega Društva in arhivov Slovenije.

Arhivi: glasilo Arhivskega Društva in arhivov Slovenije.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 0351-2835
  • Land Slowenien
  • Ort Ljubljana
  • Verlag Arhivskega Društvo Slovenije
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z05133E

Revija ARHIVI je glasilo Arhivskega društva Slovenije in arhivov Slovenije ter obenem osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji. V njej zasledimo strokovne članke in razprave s področja arhivistike, vede o virih in prispevke o strukturi in zgodovini uprave. Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivskem gradivu in arhivski službi, zgodovini arhivov, konzervaciji in restavraciji ter reprodukciji dokumentov. Revija spremlja tudi razvoj arhivistike po svetu in aktualna vprašanja s področja zaščite in hranjenja novih oblik zapisov informacij na računalniških medijih. Arhivi izhajajo že od leta 1978. Vse do leta 2000 so izhajali kot ena dvojna številka na leto, od leta 2000 pa izideta dve samostojni številki na leto. Printversion: 7621892.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z05133E/