Politička revija: časopis za politikologiju, komunikologiju i primenjenu politiku.

Politička revija: časopis za politikologiju, komunikologiju i primenjenu politiku.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1451-4281
  • Land Serbien
  • Ort Beograd
  • Verlag Institut za Politicke Studije
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z04866E

Neposredno po osnivanju Instituta za političke studije u Beogradu januara 1968. godine, pokrenuta je i edicija "Političke sveske", u cilju afirmisanja političke teorije i prakse u tadašnjem društvu. Početkom 21. veka, utemeljujući se na dosadašnjem radu, ponovo pokrećemo novu seriju političkih sveski, pod nazivom Politička revija. Namera je da se našoj stručnoj, naučnoj ali i široj političkoj javnosti, na stranicama modernog časopisa predoče saznanja iz politikologije, političke sociologije i primenjenog političkog istraživanja javnog mnjenja, političke antropologije, novije političke istorije, komunikologije, zapravo svih disciplina koje utemeljuju modernu političku nauku na pragu 21. veka. Istovremeno, to je prilika da najšira javnost ostvari uvid u uspešan i plodan rad Instituta za političke studije, koji ulazi u četvrtu deceniju postojanja.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z04866E/