Wieloglos.

Wieloglos.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1897-1962
  • Land Polen
  • Ort Kraków
  • Verlag Uniwersytet Jagielloński
  • Zugriff Lizenzgeschützt
  • Artikel-Nr. Z04384E

Wielogłos - Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule "Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje "Wielogłosowe" poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym. Pismo posiada stałe działy: "Rozprawy i szkice" (publikujemy tam artykuły i eseje z zakresu teorii, historii i krytyki literatury) oraz "Recenzje i omówienia" (zamieszczamy tam m.in. Krytyczne omówienia książek naukowych wydanych przez pracowników Wydziału Polonistyki UJ) Printversion: 3042523.

Lizenz

Warum habe ich keinen Zugriff?
Sie greifen von ausserhalb einer Bibliothek/Institution, die diesen Titel lizenziert hat, zu.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z04384E/