Thinking in values.

Thinking in values.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1898-2867
  • Land Polen
  • Ort Kraków
  • Verlag The Tischner Institute
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z04329E

Archiwum, działające od roku 2005, gromadzi bogatą spuściznę naszego Patrona, obejmującą najistotniejsze pola Jego aktywności - od naukowego, kulturalnego i religijnego, aż po społeczne. Zasadniczy trzon Archiwum stanowią zbiory audio, audiowizualne oraz piśmiennicze. Wymienione zbiory utrwalone są w postaci cyfrowej na nośnikach CD i DVD. Materiały piśmiennicze, pierwotnie zawarte w klasycznej formie papierowej, zostały zdigitalizowane i obecnie przechowywane są w formie skanów. Archiwum IMJT udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym osobom w sposób otwarty i bezpłatny. Umożliwiamy wgląd do wszystkich naszych archiwaliów w siedzibie Instytutu. Dysponujemy stosownym sprzętem (komputer, odtwarzacz DVD oraz audio) umożliwiającym skorzystanie ze zgromadzonych przez nas materiałów w formie cyfrowej. Dostęp do archiwaliów nie jest możliwy poza siedzibą IMJT oraz wyklucza możliwość ich kopiowania oraz odstępowania osobom trzecim bez stosownych uprawnień regulowanych odpowiednimi przepisami.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z04329E/