Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej.

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 0081-7090
  • Land Polen
  • Ort Warszawa
  • Verlag Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z04281E

Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej (Studies in Polish and Slavonic Philology) is an annual published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. The journal was founded in 1955. Rocznik Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej jest czasopismem poświęconym językoznawstwu polskiemu i słowiańskiemu. Zawiera następujące działy: Wspomnienia o wybitnych nieżyjących już językoznawcach; Studia z filologii polskiej, Studia z filologii słowiańskiej, Recenzje, Omówienia, Sprawozdania. W SFPiS zamieszczane są artykuły z dziedziny dialektologii, etymologii, onomastyki, składni, słowotwórstwa i socjolingwistyki. Wiele artykułów porusza problematykę różnych pogranicz językowych: polsko-czeskiego, polsko-ukraińskiego, polsko-białoruskiego, polsko-litewskiego oraz antroponimii wschodniosłowiańskiej i slawizmów w językach niesłowiańskich. Printversion: 3722273.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z04281E/