Studia teologiczno-historyczne Ślaska opolskiego.

Studia teologiczno-historyczne Ślaska opolskiego.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 2391-937X
  • Land Polen
  • Ort Opole
  • Verlag Uniwersytet Opolski
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z04273E

Czasopismo "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" ukazuje się od 1968 r. (do 1973 r. pod nazwą "Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego"). Od początku posiada jasno określony profil tematyczny. Publikowane są w nim przede wszystkim teksty teologiczne i historyczno-teologiczne. Otwarte jest jednak na artykuły z pogranicza teologii i pokrewnych teologii dyscyplin naukowych. Są to głównie opracowania z zakresu filozofii, religioznawstwa, pedagogiki religii, psychologii religii, sztuki religijnej, prawa kanonicznego. Zawarte w tytule określenie Śląsk Opolski nie oznacza ograniczania się do autorów z tego regionu bądź tematyki regionalnej. Czasopismo od początku otwarte jest na autorów z innych ośrodków naukowych. Publikują w nim autorzy z całej Polski, jak też uczeni z zagranicy. Czasopismo zyskało na znaczeniu od 1994 r., kiedy stało się czasopismem uniwersyteckim, wydawane jest bowiem przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Umiędzynarodowiony został Komitet Naukowy czasopisma, a także pojawiły się też teksty w językach obcych.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z04273E/