Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku.

Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 0352-5724
  • Land Serbien
  • Ort Novi Sad
  • Verlag Matica Srpska
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z04257E

Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku osnovan je 1957. godine. Do 1984. izlazio je pod nazivom Zbornik za filologiju i lingvistiku. Objavljuje izvorne i pregledne naučne radove, naučnu kritiku, te hroniku i bibliografiju iz oblasti filoloških i lingvističkih proučavanja. U tematskom i disciplinarnom pogledu otvoren, Zbornik publikuje radove iz opšte lingvistike, istorijske, tipološke i komparativne lingvistike, etimologije, dijalektologije, kontaktne i kontrastivne lingvistike, onomastike itd., sa fokusom pažnje na slavističkim pitanjima i, posebno, na srpskom jeziku u sinhronoj i dijahronoj perspektivi, kako na standardnom jeziku i književnim idiomima u prošlosti, tako i na dijalektima srpskog jezika. Cilj časopisa je da promoviše istraživanja zasnovana na temeljnoj analizi relevantnog korpusa, sa teorijskim uvidima u problematiku, čime se zalaže za plodotvoran spoj tradicionalne filologije i lingvistike. Pored toga, Zbornik podstiče dijalog između različitih teorijsko-metodoloških pristupa u istraživanju jezika, kao i između lingvističke i filološke tradicije i savremenih teorija.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z04257E/