Przedsiębiorczość - Edukacja.

Przedsiębiorczość - Edukacja.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 2449-9048
  • Land Polen
  • Ort Kraków
  • Verlag Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03955E

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z innymi instytacjami. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych i wymianę doświadczeń związanych z problematyką przedsiębiorczości dotyczącą rozwoju działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, zmian na rynku pracy oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować ud celów dydaktycznych w zakresie doskonalenie treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03955E/