Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego.

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1640-002X
  • Land Polen
  • Ort Kraków
  • Verlag Urząd Statystyczny
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03584E

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego ukazuje się regularnie od wielu lat. Każdorazowo prezentuje informacje charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Układ tematyczny i forma prezentacji danych nie zmieniły się w stosunku do wydania ubiegłorocznego. Tym niemniej, z uwagi na proces ujednolicenia roczników wojewódzkich do zakresu i sposobu prezentowania danych w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej i Roczniku Statystycznym Województw, w obecnej edycji Rocznika zostały wprowadzone niewielkie zmiany. Działy tematyczne zostały wzbogacone o nowe informacje, m.in. o: dane geograficzne (najwyższe szczyty górskie, najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i sztuczne zbiorniki wodne), podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, medianę wieku ludności według płci, gospodarstwa domowe na podstawie wyników NSP 2011, tablice dotyczące zatrudnionych i przeciętnego wynagrodzenia brutto za październik 2010 r., wskaźniki zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach domowych, wypłacone dodatki mieszkaniowe, gospodarkę gruntami pod budownictwo mieszkaniowe czy ekologiczne gospodarstwa rolne. W tablicach przeglądowych, tam gdzie było to

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03584E/