Rocznik statystyczny gospodarki morskiej.

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 0079-2667
  • Land Polen
  • Ort Warszawa
  • Verlag Glówny Urzad Statystyczny
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03577E

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2012 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morskąna tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie środowiska morskiego. Podstawowe informacje dot. gospodarki morskiej w układzie międzynarodowym. Printversion: 3042922.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03577E/