Rocznik przekladoznawczy: studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekladu.

Rocznik przekladoznawczy: studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekladu.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1896-4362
  • Land Polen
  • Ort Toruń
  • Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03574E

Rocznik przekładoznawczy jest ogólnopolskim periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu, stanowiącym platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością przede wszystkim zarobkową, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi polskich uczelni, zajmującymi się problematyką translacji również, a czasem przede wszystkim, od strony teoretycznej. Pismo jest wydawane i współfinansowane przez Wydział Filologiczny UMK. Zdecydowana większość artykułów jest dziełem pracowników jednostek naukowych (neofilologie, lingwistyki stosowane) polskich uniwersytetów oraz czynnych zawodowo tłumaczy. Z pismem współpracuje w chwili obecnej około siedemdziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych z większości polskich uniwersytetów, jak i kilku uczelni nieuniwersyteckich oraz około dwudziestu tłumaczy, głównie z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Językiem pisma jest język polski. Wybór języka wynikał z dwóch przesłanek: woli ułatwienia przedstawicielom różnych (neo)filologii możliwości wypowiadania się na łamach Rocznika (bez dyskryminacji oraz dominacji jednego z języków), woli dotarcia do możliwie szerokiego kręgu

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03574E/