Przegląd Prawa Ochrony Środowiska.

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 2080-9506
  • Land Polen
  • Ort Toruń
  • Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03530E

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (PPOŚ) to inicjatywa wydawnicza Katedry Prawa Ochrony Środowiska. W 2009 i 2010 roku czasopismo wydawane było we współpracy z TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu. Od 2011 roku Przegląd Prawa Ochrony Środowiska wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu. Od 2010 roku partnerem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dofinansowujący PPOŚ. Periodyk adresowany jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków. Redakcja nie zamyka nikomu drogi do publikowania. Głównym kryterium ważącym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, stąd też rozprowadzanie egzemplarzy poszczególnych numerów jest nieodpłatne. W pierwszej kolejności wysyłka prowadzona jest z przeznaczeniem dla bibliotek uczelni wyższych, urzędów administracji publicznej, sądów administracyjnych. Osoby prywatne mogą również otrzymać egzemplarze, jednakże pod warunkiem dostępności po dokonaniu podstawowej wysyłki.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03530E/