Media i Spoleczeństwo.

Media i Spoleczeństwo.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 2083-5701
  • Land Polen
  • Ort Bielsko-Biala
  • Verlag Akademia Techniczno-Humanistyczna
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03435E

Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika" jest rocznikiem ukazującym się od 2011 roku. W piśmie publikowane są artykuły o tematyce medialnej w szerokim rozumieniu tego terminu. Kolejne numery pisma poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym roczniku są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Sprawozdania, recenzje, noty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03435E/