Białostockie Archiwum Językowe.

Białostockie Archiwum Językowe.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1641-6961
  • Land Polen
  • Ort Białystok
  • Verlag Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03258E

Rocznik "Białostockie Archiwum Językowe", miał w zamierzeniu inicjatorów jego powstania, pełnić rolę naukowego periodyku, na którego łamach przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego prezentowaliby wyniki własnych dociekań, oceniali dorobek innych badaczy i zabierali głos w dyskusji nad kwestiami nurtującymi polską i światową lingwistykę. Po latach obecności na specjalistycznym rynku wydawniczym "BAJ" zmienił swój charakter, poza publikowaniem kolejnych prac białostockich językoznawców stał się także forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z innych polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Sprzyja temu powołanie ud życia elektronicznej wersji "BAJ-a" i publikowanie wszystkich tekstów także on-line. Printversion: 3621756.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03258E/