Acta albaruthenica.

Acta albaruthenica.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 1898-8091
  • Land Polen
  • Ort Warszawa
  • Verlag Katedra Bialorutenistyki
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z03206E

Acta Albaruthenica jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001-2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumianej białorutenistyki. Artykuły zamieszczane w kolejnych tomach są poświęcone problematyce literaturoznawczej, lingwistycznej, historycznej i kulturoznawczej. Poszczególne tomy zawierają również recenzje, omówienia i sprawozdania.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z03206E/