Opera slavica: slavistické rozhledy.

Opera slavica: slavistické rozhledy.
  • Produkt eJournal / Elektronische Zeitschrift
  • ISSN 2336-4459
  • Land Tschechische Republik
  • Ort Brno
  • Verlag Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  • Zugriff Open Access
  • Artikel-Nr. Z02898E

Hlavním posláním časopisu je vytvářet širokou komunikační platformu, zahrnující všechny slovanské jazyky a literatury, pro bádání o slovanské filologii s přesahy k translatologii, kulturologii a jiným humanitním a sociálním vědám a v prostoru evropské slavistiky kultivovat nosná témata a nové metodologické postupy. Recenzní oddíl má systematicky sledovat a kriticky posuzovat podnětná díla v lingvistické a literárněvědné slavistice.

Open Access Access

Dieser Titel ist im OpenAccess verfügbar und erlaubt daher freien Zugriff.

Dieser Titel ist bei Kubon & Sagner als gedruckte Ausgabe nicht erhältlich.

MARC21:
MARCXML:
Schema.org:
Citavi:
Persistenter Link: http://digital.kubon-sagner.com/title/Z02898E/