eBooks of Nakladatelství Masarykovy univerzity

eBooks of Nakladatelství Masarykovy univerzity. Nakladatelství Masarykovy univerzity vydává odbornou, vědeckou i populárně-naučnou literaturu, knihy pro akademickou i nejširší odbornou veřejnost a původní i přeložené učební texty pro VŠ.10 Titel

Výuka demokracie. Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům.

Výuka demokracie. Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům.


Brno: Masarykova univerzita, 2012

ISBN: 978-80-210-6089-0

Sachgebiet: Pädagogik, Schulwesen, Bildungswesen, Erziehungswesen
Sprache: Tschechisch

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí.

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí.


Brno: Masarykova univerzita, 2012

ISBN: 978-80-210-5947-4

Sachgebiet: Pädagogik, Schulwesen, Bildungswesen, Erziehungswesen
Sprache: Tschechisch

Vzděláváním k demokracii. Podklady pro učitele k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům.

Vzděláváním k demokracii. Podklady pro učitele k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům.


Brno: Masarykova univerzita, 2012

ISBN: 978-80-210-6087-6

Sachgebiet: Pädagogik, Schulwesen, Bildungswesen, Erziehungswesen
Sprache: Tschechisch

10 Titel