Kubon & Sagner Digital Library || eJournals, eBooks und eReference Works

Die Kubon & Sagner Digital Library enthält über 6000 eJournals, eBooks und eReference Works zu allen Sachgebieten mit dem besonderen Fokus auf Publikationen aus Osteuropa.
71 Titel

Seite von 7  

Catalogue of products.

Catalogue of products.

Tschechische Republik
Praha: Czech Statistical Office


We publish: Catalogue of Products; Analyses, commentaries; News Releases; Press Releases; Publications; Time series; Just released products; Yearbooks; Journals; Orders and Forms; State Statistical Service Pr...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access

Rocznik statystyczny pracy.

Rocznik statystyczny pracy.

Polen
Warszawa: Glówny Urzad Statystyczny
ISSN: 1426-8760

Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pra...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access

Rocznik statystyczny Warszawy.

Rocznik statystyczny Warszawy.

Polen
Warszawa: Urząd Statystyczny
ISSN: 1425-9486

Publikacja zawiera zestaw informacji charakteryzujących warunki życia społeczeństwa i stan gospodarki m.st. Warszawy. Rocznik Statystyczny Warszawy rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające wa...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access


71 Titel

Seite von 7