Kubon & Sagner Digital Library || eJournals, eBooks und eReference Works

Die Kubon & Sagner Digital Library enthält über 6000 eJournals, eBooks und eReference Works zu allen Sachgebieten mit dem besonderen Fokus auf Publikationen aus Osteuropa.
86 Titel

Seite von 8  

Časopis pro moderní filologii.

Časopis pro moderní filologii.

Tschechische Republik
Praha: Ústav pro Jazyk Český, Akademie Ved ČR
ISSN: 2336-6591

Journal for Modern Philology is a peer-reviewed non-impacted linguistic journal published in Czech (or Slovak). It was launched in 1911 and from1926 to1935 it was the main publication outlet for the Prague Li...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access

Novaja rusistika.

Novaja rusistika.

Tschechische Republik
Brno: Česká asociace slavistů
ISSN: 2336-4564

Nová rusistika, ISSN 1803-4950 (print), ISSN 2336-4564 (online) je odborný rusistický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti filologické a areálové rusistiky. Vychází dvakr...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access

Opera slavica: slavistické rozhledy.

Opera slavica: slavistické rozhledy.

Tschechische Republik
Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
ISSN: 2336-4459

Hlavním posláním časopisu je vytvářet širokou komunikační platformu, zahrnující všechny slovanské jazyky a literatury, pro bádání o slovanské filologii s přesahy k translatologii, kulturolog...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky.

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky.

Tschechische Republik
Brno: Masarykova Univerzita
ISSN: 1212-1509

Řada literárněvědné slavistiky (řada X) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1212-1509, vycházela v letech 1998-2007, zároveň s názvem Slavica litteraria. Uveřejňovala...

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná.

Tschechische Republik
Brno: Masarykova Univerzita
ISSN: 0231-7818

Literárněvědná řada (řada D) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7818, vycházela v letech 1954-1997. V roce 1998 se rozdělila na dvě samostatné řady: řadu V - li...86 Titel

Seite von 8