Kubon & Sagner Digital Library || eJournals, eBooks und eReference Works

Die Kubon & Sagner Digital Library enthält über 6000 eJournals, eBooks und eReference Works zu allen Sachgebieten mit dem besonderen Fokus auf Publikationen aus Osteuropa.
17 Titel

Seite von 1  

Journal of human kinetics.

Journal of human kinetics.

Polen
Katowice: Academy of Physical Education
ISSN: 1899-7562

The Journal of Human Kinetics is a respected interdisciplinary periodical offering the latest research in the science of human movement studies. This comprehensive professional journal features articles and r...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access

Rocznik naukowy.

Rocznik naukowy.

Polen
Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
ISSN: 1730-7953

Rocznik naukowy AWFiS w Gdańsku jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1991 roku. Publikujemy oryginalne prace naukowe powstałe w wyniku badań własnych oraz prace przeglądowe dotyczą...

Details

eJournal / Elektronische Zeitschrift

Access Open Access


17 Titel

Seite von 1